Язык:


Формат:
Применение веб-технологий для защиты национальной безопасности
Интернет

Применение веб-технологий для защиты национальной безопасности

Язык: болгарский
Год: 2018
Статус: Закончена

Знанието е сила, a интернет е най-голямото хранилище на човешкото знание! В Световната мрежа и в частност българското интернет...