Слово о покаянии

Слово о покаянии
Другая религиозная литература, Православие
Язык: русский
Год: 2009
Добавил: Admin 9 Мар 14
Проверил: Admin 9 Мар 14
Формат:  FB2 (154 Kb)  RTF (183 Kb)  TXT (115 Kb)  HTML (147 Kb)  EPUB (255 Kb)  MOBI (597 Kb)

  • Currently 0.00/5

Рейтинг: 0.0/5 (Всего голосов: 0)

Аннотация

Άπόδοσις στην Νεοελληνική ύπό Βενεδίκτου 'Ιερομονάχου Αγιορείτου (Δ' Έκδοσις)

Πρόλογος
Σέ όλους μας είναι γνωστός ό πολυγραφότατος άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης. Ποιός δέν γνωρίζει τά «Πνευματικά Γυμνάσματα»; Ποιός έγινε Μοναχός πρίν μελετήση τόν «Αόρατο Πόλεμο»; Ποιός Πνευματικός δεν έχει ένδιατρίψει στό «Πηδάλιον» καί στό «Έξομολογητάριον»; Δεν είναι εύκολο νά βρεθή πνευματικός άνθρωπος καί νά μη έχει μελετήσει τό «Περί φυλακής των πέντε αισθήσεων» ή τό «Συμβουλευτικόν Έγχειρίδιον». Στόν θεολογικό κῦκλο είναι γνωστός άπό τήν έρμηνεία των Επιστολών τοῦ Αποστόλου Παῦλου καί των Έπτά Καθολικών ή καί άπό τά διάφορα άλλα πνευματικά του έργα.
Στους Έξομολόγους — Πνευματικούς περισσότερο γνωστός είναι άπό τό «Έξομολογητάριον». Στό τέλος τοῦ Έξομολογηταρίου ύπάρχει ό περίφημος λόγος Περί Μετανοίας, τόν όποιον παρουσιάζουμε στήν Νεοελληνική του άπόδοσι. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολῦ ώφέλιμος γιά όλους μας. «Άποδεικνῦει ποιά είναι ή άληθινή Μετάνοια καί ποιά είναι τά άποτελέσματά της καί ποιά είναι τά σημεία τής άληθινής συγχωρήσεως των άμαρτημάτων άπό τόν Θεό. Καί γιά νά τό πω πιό άπλά, ό λόγος αύτός σπάζει κόκκαλα».

Νέα Σκήτη Άγ. 'Όρους 7 Ίανουαρίου 2003
Σύναζις τον Τιμίου Προδρόμου
Βενέδικτος Ιερομόναχος

Похожие книги

Комментарии к книге "Слово о покаянии"

Комментарий не найдено. Будьте первыми!
Чтобы оставить комментарий или поставить оценку книге Вам нужно зайти на сайт или зарегистрироваться