Выбрать главу

Персевал: 3575. 3686, 3691, 3709, 3747, 3778, 3833, 3898, 3914, 3931, 3981, 3991, 4162, 4189, 4262, 4268, 4300, 4311, 4329, 4442, 4483, 4487, 4495, 4534, 4559, 4561, 4589, 4610, 4651, 4726, 6219, 6256, 6317, 6334, 6348, 6385, 6408, 6486, 6493, 6509, 6516.

Петър (апостол): 4254.

Пустата гора — наименование на имението на майката на Персевал: 389, 451, 2961.

Рикие (свети): 1899.

Рим: 12. 1612, 2784, 9166.

Рион (крал): 851.

Сагремор Безмерни — рицар от двора на Артур: 4220, 4233, 4242, 4250, 4252, 4265, 4278, 4284.

Сатана: 6754.

Тентажел (замъка): 4886.

Тибо от Тентажел — настойник на Мелиан от Лис, баща на Девойката с късите ръкави: 4683, 4842, 4846, 4851, 4889, 4933, 4949, 5170, 5303, 5321, 5332, 5455, 5579, 5628, 5636.

Трае д’Анет — съсед на Тибо от Тентажел: 4831.

Требюше (вар. Трибуе) — ковачът, който може да поправи меча, подарен на Персевал от Крал Рибар: 3679.

Уриен — крал, баща на Ивен и на Ивен Копелето: 8184.

Филип Фландърски — покровител и меценат на Кретиен дьо Троа: 13, 19, 53.

Христос: 6258, 6262, 6269, 6281, 6287, 6512.

Червения рицар — противник на крал Артур; Персевал го убива и взема снаряжението му: 950, 996, 1078, 1158, 1176, 1203, 1209. Прозвище на Персевал: 3957.

Шампийски замък (вар. Кангински) — замъкът на кралица Игерн: 8812.

Стоян Атанасов