Выбрать главу

Франсис Фукуяма

ПРОИЗХОД НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕД

От предисторическите времена до Френската революция

Амбициозна, ерудирана и убедителна... безспорно важно постижение на един от водещите интелектуалци на съвремието.

„Ню Йорк Таймс"

Амбициозна и изключително четивна.

„Ню Иоркър"

Трябва е да е ясно от самото начало, че тази книга е демонстрация на изключително майсторство, четивност, добра информираност и провокативност. Тя предлага последователно, изчерпателно и увлекателно повествование на цялата човешка история до навечерието на Епохата на революциите в края на XVIII в. Би трябвало да сте твърде добре осведомен, за да не получите от нея нови знания и да не изпитате благодарност заради всеобхватната перспектива по отношение на развитието на политическите институции в продължение на хилядолетия.

„Индипендънт"

Впечатляваща комбинация от антропология, социална биология, история и политология.

„Обзървър"

„Произход на политическия ред" е авторитетно произведение на влиятелен учен въз основа на солидни проучвания в областите на социалните науки, историята и еволюционната биология. Тя предлага убедителен и предизвикателен анализ на произхода на съвременната държава, актуален не само за историци и политолози, но и за всеки, който иска да разбере същността на демократизацията в съвременния свят и как тя би могла да бъде постигната.

„Спектейтър"

Голямата сила на „Произход на политическия ред"   е в богатството на подробностите и в безпристрастните примери от китайската и индийската истории... „Произход на политическия ред" е важна книга.

„Сънди Хералд"

Малцина мислители са по–амбициозни от Фукуяма... важен принос към размишленията как функционира светът.

„Айриш Таймс"

Безспорно значителен принос по важна тема от изтъкнат интелектуалец. Ако Макиавели, Хобс и Русо обикновено се разглеждат като най–великите теоретици на политическото на всички времена, тази книга навежда на мисълта, че един ден името на Фукуяма ще бъде включено в този списък.

„Сънди Бизнес Поуст"

Трезва, но блестяща.

„Файненшъл Таймс“

Въз основа на обширна база от знания – история, еволюционна биология, археология и икономика – Фукуяма създава блестящо провокативно произведение, което предлага ново осмисляне на произхода на демократичните общества и повдига съществени въпроси относно същността на политиката.

„Белфаст Нюз"

Авторитетна история на държавата... Фукуяма създава кристална проза, която съчетава очарователна ерудиция и проницателен анализ. Коментирайки както смутовете в Афганистан, така и битките в конгреса, това рядко историческо съчинение притежава съществено актуално значение.

„Пъблишърс Уикли"

Той демонстрира огромно майсторство при анализирането на произхода на нашия политически свят и неговите институции.

„Тотал Политикс"

В памет на Самюъл Хънтингтън

ПРЕДГОВОР:

Подтиците за написването на тази книга са два. Първият възникна, когато моят преподавател Самюъл Хънтингтън в Харвардския университет ме помоли да напиша предговор към ново издание на неговото класическо произведение от 1968 г. „Политическият ред в променящите се общества". Книгата на Хънтингтън е един от последните опити за написване на обширно изследване на политическото развитие и е сред често изтъкваните от мен в собственото ми учение. Тя утвърждава много ключови идеи в сравнителната политика, сред които теорията за политическия упадък, понятието за авторитарната модернизация и възгледа, че политическото развитие е явление, отделно от другите аспекти на модернизацията.

Докато пишех предговора, ми се струваше, че колкото и да е блестяща, книгата се нуждае от сериозно осъвременяване. Книгата е написана само около едно десетилетие след началото на голямата вълна на деколонизация, заляла света след Втората световна война, и много от изводите в нея са отражение на изключителната нестабилност на този период, изпълнен с преврати и граждански войни. През годините след нейното публикуване настъпиха много епохални промени, като икономическия възход на Източна Азия, рухването на световния комунизъм, ускоряването на глобализацията и това, което самият Хънтингтън нарича „третата вълна" на демократизация, започнала през 70–те години на XX в. Политическият ред все още предстоеше да бъде постигнат на много места, но вече беше наложен успешно в много части на развиващия се свят. Стори ми се уместно да се върна към темите в тази книга и да се опитам да ги приложа към света такъв, какъвто е в момента.