Выбрать главу

[24] Стернум – гръдна кост. Бел. пр.

[25] Маньовър на Хаймлих – техника за оказване на първа помощ при задушаване. Бел. пр.