Cánh buồm đỏ thắm [Алые паруса - vi]

Lông-gren làm nghề thủy thủ nên thường xuyên vắng nhà. Khi vợ anh sinh đứa con gái...

полную версию книги
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ФРАГМЕНТ КНИГИ "CáNH BUồM đỏ THắM [Алые паруса - VI]"