Язык:


Формат:
Колелото на историята
Историческая проза, Современная зарубежная поэзия

Колелото на историята

Язык: болгарский
Год: 2017
Статус: Закончена

Колелото на историята“ не претендира да бъде исторически справочник. Това е сборник, който представя повтарящи се циклични процеси...