Выбрать главу

Та щодо цього не найщасливішу ролю відограли друзі, котрі тимчасом потроху виходили з тюрем. Задоволені собою, своєю витриманою поставою в тюрмах та зробленою на процесах пропагандою, перескакуючи через роки «небуття», не маючи уявлення, що являла собою організаційна дійсність «на світі» в час їхнього ув'язнення, обертаючися серед уже відбудованого апарату, вони хотіли починати з того самого місця, на якому вони самі особисто колись «закінчили» (що, зрештою, повторилося в історії ОУН і після закінчення другої світової війни). На тлі особистого переконаная у декого з них, що, рівночасно з їх виходом на волю, автоматично все віддається до їхнього розпорядження, безконечні переконування їх про необхідність основної переміни в організаційно-політичних способах дії, не бралися ними до уваги в атмосфері завертання до принципів «перманентної революції», до доктринерських дискусій про «догму і стратегію революції», до революційної самоагітації, що часом набирала форм майже своєрідного ритуалу. Такі розбіжності у підході до проблем, у деяких випадках, не створили можливості для тіснішої співпраці, тим більше, що негативна активізація і поширювання думки про «недостатню революційність» Крайової екзекутиви, витворювали настрої і балачки, серед яких часом взагалі не була можлива дискусія для конструктивного узгіднювання політично-організаційної плятформи. Тут Ребет, ідучи за своїми переконаннями і концепціями, схваленими ПУНом ще за життя полк. Коновальця, — не поступався зі своїх непопулярних позицій, а це йому не добавляло приятелів, і для нього особисто завжди було прикрим. Можливо, що при відповідному хитруванні, більшій тактичній зручності та взагалі старанні про те, щоби неприємні речі видавалися приємнішими, — було би й менше загострень. Одначе самої суті розуміння і трактування проблем і явищ воно не зміняє. А «невдячний» і зовнішньо неефектовний понад-трирічний період стоїчної витривалости серед великих труднощів у процесі криз і переломів 1935-39 років губиться між епізодами переходових керівництв, які мінялися часом щокілька місяців.

*

Та ще складніший і критичніший, ніж питання безпосередньої визвольної політики в рамах ОУН на українській території, був у тому часі комплекс відношення «революційного краю» до «закордонного ПУНу».

З цією справою довелося мені зазнайомитися безпосередньо, виконуючи, крім обов'язків юнацької і частково вишкільної референтури, також зв'язкові функції між КЕ і зв'язковими ПУНу, та при нагоді особистих зустрічів з представниками ПУНу. У спогаді ці справи з'ясовані так, як це було тоді видно з відкритих дій та прямих контактів, без можливости глибшого вникнення в принципове і практично-політичне підложжя ситуації, що могло би було дати яснішу картину назрівання кризи, яка не скінчилася лише внутрішньою неоднозгідністю, але довела пізніше і до формального розбиття. На цьому місці не доведеться додавати багато нового до цього явища, що становить собою окрему проблему, і що, як відомо, так вирішально вплинуло на дальшу долю ОУН і визвольного руху взагалі. Тут треба тільки відзначити, що витворена ситуація мала вже тоді практично далекойдуче значення для тодішньої Крайової екзекутиви, для Ребета, як голови цієї екзекутиви, і взагалі для моокливостей повної оперативности організаційних сил на цьому етапі.

Очевидно, що противенства двох, надто слабо пов'язаних позицій: крайового молодечого радикалізму і чимраз більше віддаленого від справжнього духа наростаючої визвольно-дієвої потенції в гущі народу на рідній землі формального керівництва на еміграції — були до деякої міри природнім грунтом, на якому зчасом мусять виростати конфлікти, або бодай протиріччя. Одначе несподівано приспішене загострення, спричинене киненим С. Бандерою з тюрми підозрінням на Ярослава Барановського, а також смертю полк. Коновальця і впертою, авторитарно-ексклюзивною поставою ПУНу в правно нез'ясованих умовах, — усе те одразу створило катастрофальний стан, який погіршувався щей тією обставиною, що в таких умовах, без сильного авторитету, не могло відразу статися щось таке, що радикально усунуло б небезпеку кризи. Щоправда в той час принципові розбіжності ще не були такі виразні, як після вибуху війни, що виявилося на відтинку українсько-німецьких взаємин і, передусім, у настанові щодо безпосередньої революційної дії в Україні за першої большевицької окупації Західньої України і в огні воєнних подій, — але власне персонально-організаційні розходження зайшли були так вже далеко, що тільки добра воля, поміркованість і особистий компроміс (у цьому випадку насамперед з боку ПУНу) могли врятувати порядок. Немов у фаталістичній хоробливості розходження по обох боках розвивалися прогресивно приспішеним темпом. З однієї сторони якоюсь мірою були виправдані персональні застереження, головно щодо відсвіження ПУНу новими людьми, але все те супроводилося крайньою емоційністю реакцій, а на тлі недовір'я, до абсурду була доведена негація ПУНу. А з другого боку бачимо персональну непоступливість і нездоровий страх за втрату постів, та цілковиту безоглядність у трактуванні нових явищ і небажаних людей, з виключенням будь-яких можливостей змін. Прямим висновком першої тенденції, позбавленої далекозорости і будь-якої політичної витривалости, були (за технічно складних умов для обох сторін) ультимативна настанова і передчасні домагання зривати взаємини з урядуючим ПУНом. Натомість з боку ПУНу було очевидним поверхове трактування справ, ігнорування і недоцінювання серйозної наснаги в опозиційних течіях, що в практичних заходах ПУНу зводилося до технічно-механічних засобів поборювання «небезпек», до ізоляції окремих людей та до погроз «революційного порядку».