Karaliene Margo

Karaliene Margo
Классическая проза
Язык: русский
Год: 1991
Добавил: Admin 2 Ноя 12
Проверила: Sveta 2 Ноя 12
Формат:  FB2 (752 Kb)  RTF (605 Kb)  TXT (687 Kb)  HTML (719 Kb)  EPUB (709 Kb)  MOBI (2408 Kb)

  • Currently 0/5

Рейтинг: 0/5 (Всего голосов: 0)

Аннотация

Karaliene Margo
Aleksandrs Dimā
kopoti raksti piecpadsmit sējumos-1 sējums
Aleksandrs Dimā Priekšvārds 1927. gada izdevumam
Spilgtais dēku romāns modernā literatūrā turpina savu uzvaras gaitu. Lasītāju miljonu kāri pēc raibu piedzīvojumu grāmatām izmanto gan literatūras šarlatāni, gan apdāvināti, nopietni rakstnieki. Dzimst jauna romantika, kas nav ne trausla, maiga, ar serenādēm, ar mīlu zvaigznēs, bet romantika - moderna, šodienīga, spraiga, lielpilsētu bulvāru jūkli dzimusi, zeltā skanoša, mīlas kokaina pārsātināta.
Varbūt tāpēc var likties dīvaini, ka tagad lasītājam piedāvājam Dimā romānu. Tas stāv tālu no mūsdienām. Šogad mēs svinējām Aleksandra Dimā 125. dzimšanas dienu. Šogad mēs svinējām romantisma ĪOO gadu jubileju.
Un tomēr ir vērts izlasīt Dimā labākās grāmatas. Varbūt kulturāli pārāk izsmalcināts dendijs par tām mazliet viebsies, veseli noskaņotais lasītājs tajās arvien atradīs patiesus pārdzīvojumus. Jo Dimā romāniem piemīt visas modernās belctristikas īpašības Saistoši izvēlēts temats, mūžīga darbības trauksme, fantāzijas varavīkšņainība, rotaļīga, bet stingra izte ksme, kura gan nav izmeklēti spodrināta, bet ar savu plūdumu saista lasītājus.
Bet galvenais, kas šajos romānos pievelk, ir tēlotais varas māktais, kaislību un mīlas pārņemtais cilvēks, viņa raibā, dēkainā dzīve, tūkstoš dažādos spoguļos skatītās dvēseles dziņas. Mīla - mēnesnakšu apgarota1 , mīla - sārtām asinīm svētīta. Pasaules vara un gods, kas jāiegūst par katru cenu. Meklēt, iegūt un baudīt Liet skumjas asaras, vientulīgi sērot par pazaudēto sapni. Tās ir visu laikmetu alkas un parādības, kas, pilnskanīgi. dzīvi atbalsojoties literatūrā, var patikt ikvienam grāmatu draugam.
Aleksandrs Dimā (1803 - 1870) ir franču rakstnieks. Daudz lasījis, vēl vairāk rakstījis. Viņa Kopotos rakstus veido 300 sējumu. A. Dimā tēvs sacerējis romānus, lugas un ceļojumu aprakstus. Dimā ir ģenerāļa dēls, viņa tēvs agri miris. Bērnībā skolu apmeklējis maz, ir Orleānas hercoga bibliotekārs, vada savu teātri, daudz ceļo, spekulē un beidz savu dzīvi garīgi un miesīgi salauzts. Dimā rakstījis bezgala daudz, vienlaikus sācis vairākus romānus, ik nedēļu izlaidis pa sējumam. Daudzus no tiem uzrakstījis nevis viņš, bcl gan viņa algotņi. Viņam pašam pielika ar iegūto naudu un slavu.
Aleksandrs Dimā
Dimā slavenākie un viņa paša rakstītie romāni ir "Karaliene Margo", "Trīs musketieri", "Grāfs Montē Kristo" un vēl daži citi, kas visā pasaulē iekarojuši lasītāju ievērību.
Romāns "Karaliene Margo" (1845) latviešu valodā tiek izdots pirmo reizi. Šai Dimā daiļdarbā vienkopus parādās nule minētās viņa romānu īpašības un to ikviens lasīs ar lielu interesi.
Izdevumu sagatavoja informācijas un izdevējdarbības aģentūra «Aeroekspresis»
МГП Оргтехиздат Информационно-издательское агентство «Аэроэкспресс»
Технические редакторы: Пакетина С. В., Лаврова С. В.
Издание подготовлено информационно-издательским агентством «Аэроэкспресс» МГП Оргтехиздат. 199053, Ленинград, В. О., 1 линия, 34
Сдано в набор 01.04.81. Подписано в печать 24.09.91. Формат 60х90'/|б. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. П. л. 25. Тираж 35 000 экз. Заказ № 371. Цена договорная
© МП! «Оргтехиздат»
Типография № 6 ордена Трудового Красного Знамени издательства «Машиностроение» при Государственном комитете СССР по печати 193144, Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

Комментарии к книге "Karaliene Margo"

Комментарий не найдено. Будьте первыми!
Чтобы оставить комментарий или поставить оценку книге Вам нужно зайти на сайт или зарегистрироваться