Król chłopów

Król chłopów
Историческая проза
Год: 1881
Добавил: Admin 23 Май 16
Проверил: Admin 23 Май 16
Формат:  PDF (1633 Kb)
  • Currently 0.00/5

Рейтинг: 0.0/5 (Всего голосов: 0)

Аннотация

Utwór składa się z kilku obrazów historycznych przedstawiających życie i panowanie króla Kazimierza Wielkiego. Król intensywnie pracuje nad rozwojem kraju. Z jego nakazu rozbudowywane są miasta, mury miejskie, zamki obronne. Kazimierz wspiera też rzemiosło, handel i górnictwo (żupy solne). Król w swojej polityce reprezentuje interesy chłopstwa - dba o rozwój tej warstwy społecznej, chroni przed krzywdą i niesprawiedliwością, działa na rzecz ich pełnego równouprawnienia prawnego z szlachtą.
Postępowanie króla budzi niechęć rycerstwa i możnowładztwa, obawiającego się utraty własnego znaczenia. Zawiązuje się antymonarsza opozycja, której nieformalnym przywódcą jest starosta wielkopolski Maciej Borkowic.

Похожие книги

Комментарии к книге "Król chłopów"

Комментарий не найдено. Будьте первыми!
Чтобы оставить комментарий или поставить оценку книге Вам нужно зайти на сайт или зарегистрироваться