Выбрать главу

След продължителни изтезания младежът бе обесен.