Выбрать главу

Административната организация на Хазария отразява многообразието на нейните поданици. Хазарският шжш или хан, управлявал три главни провинции, седем зависими държави и седем васални племена. Главната провинция, Квалис, била съсредоточена около градовете близнаци Амол-Атил на Долна Волга (мястото на бъдещия Царицин). Семендер на река Терек бил по-ранното убежище на династията след нейното прогонване от Туркестан. Шакрел била съсредоточена около река Дон, на запад от завоя на Волга. Тя била управлявана от един каменен град със същото име, построен през IX век от византийски инженери.

Най-важната от зависимите държави била Котзир в Крим, новият център на хазарите. Тя наследила царството на готите, които на свой ред завладели древната елинистична. Боспорска държава. |СНЕК501ЧЕ8081 Тя била управлявана от крайбрежния град Фулай, сегашното Планерское; в нея имало силна еврейска общност, активна в черноморската търговия. Други васали били хуните на река Сулак (дом на потомците на Атила), оногур на Кама, тюркой или леведия на Донец (дом на бъдещите маджари) и три подразделения на волжките българи. От васалните племена в северната гориста зона три били етнически славяни и едно остава неидентифицирано.

Хазария била прочута с търговията си и с религиозната си толерантност. Тя била традиционен доставчик на славянски роби за средиземноморския пазар (виж стр. 276); а през X век започнал да се развива сухоземен търговски път по линията Регенсбург-Виена-Краков-Киев-Атил.

Мюсюлманската, християнската, еврейската и езическата религия процъфтявали под управлението на свои религиозни съдии. Хазарската армия била съставена основно от ирански мюсюлмани от източната провинция; а през 737 г. самият хан приел исляма. Но скоро след това неговите наследници се обърнали в юдаизма и го превърнали в държавна религия. За изненада тази промяна не отеква в съвременните византийски, арабски или еврейски извори; но тя вече е била известна на монаха Друтмар от Аквитания, който писал на Корвей във Вестфалия през 864 г.:

Защото в земите на Гога и Магога, които са от хунската раса и наричат себе си газари, има едно племе много войнствено… и всички от тях изповядват еврейската вяра1.

В периода на арабската експанзия от VII до IX век Хазария най-общо се съюзила с Византия срещу арабите. В епохата на викингите скандинавците открили маршрута от Балтийско море до Днепър, завладели Киев и вероятно превзели цялото ханСтво. [кив’]

Еврейските историци, естествено, проявяват огромен интерес към хазарското преминаване към юдаизма. Юда Халеви (1075-1141), пиШещ в ТоЛедо, идеализира хазарския

РАЖДАНЕТО НА ЕВРОПА

259

хан като герой на вярата. Караитите от Крим наричали хазарите татгег, което означава “копеле” или “фалшиви евреи”. Но караитският учен Абрахам Фиркович (1785-1874) твърди, че хазарите са били караити. Артур Кьостлер, писал през 70-те години на XX век, твърди, че мигриралите еврейски хазари съставляват основното тяло на Ашкеназкото еврейство в Централна Европа2. Хазарската загадка все още не е решена напълно.

Но Хазария продължава да живее. В Гърция на Коледа децата не чакат Дядо Коледа да им донесе играчки от Лапландия. Те чакат св. Василий, идващ от Хазария.

баварския учен Якоб фалмерайер (1790-1861) в “Ueber die Entstehung der Neugriechen” (1835), заслужава внимание. Работата на фалмерайер, която причинява дълбока травма на гърците от неговото време, твърди, че гръцката нация от модерните времена в по-голямата си част е наследник на елинизираните албанци и славяни, “в чиито вени едва ли тече и капка истинска гръцка кръв”. Това може би е преувеличено; но то е по-малко абсурдно от идеята, че всеки съвременен грък е директен етнически потомък на обитателите на древна Гърция. Никоя модерна европейска нация не може да предяви разумни претенции за неразредена “етническа чистота”. [MAKedon]

Разпръсването на славяните подпомага еволюцията на трите основни славянски езикови групи и дава началото на дузина славянски езици. (Виж Приложение III, стр. 1239.)

Поради това до VIII век етническото заселване на Полуострова започва да дос-тигатрайния си модел. VIII век определено бил точката, когато се появили важни социални кристализации. Все пак оставали още пет големи преселения, преди да се оформи основното население на Европа. Една от тези големи преселнически групи, викингите, били морски разбойници. Други две, маджарите и монголите, били нома-ди. Двете други, маврите и турците, били войни на нова религия. Европа била зачената от най-разнообразни елементи и нейното раждане било удължено болезнено.