Выбрать главу

Photo: AKG, London/Berlin.

65. СЕЛСКА БЕДНОСТ. Ж-.ф. Миле, Les Glaneuses (“Събирачите”) (1857). Летният пейзаж на Нор-

мандия, видян от един майстор на френския реализъм.

Photo: Bridgeman Art Library.

66. ИНДУСТРИАПНА МРЪСОТИЯ. Л. С. Лоури (1887-1976). Макар че е рисувал в средата на XX век, художникът от Ланкашиър призовава едно старомодно и анахронично видение на ранния индустриален пейзаж, който вече е бил изчезнал.

Photo: Bridgeman Art Library.

67. ИМПРЕСИОНИСТ. Клод Моне (1840-1926), “Сена при Буживал” (1869). Експериментално изу-

чаване на парижките предградия, нарисувано от младия Моне, който правел първите си предпазливи стъпки в импресионизма. Виж [IMPRESSION],

Photo: The Currier Callery of Art, Manchester,

New Hampshire.

68. ПРИМИТИВНО. Анри Русо (1844-1910), “Война” (1894). Един от живите, като насън, образи на “Митничаря” Русо, създаден инстинктивно от един наивен художник в епохата на откритието на Фройд за подсъзнанието и посред големия европейски мир. Musée d’Orsay, Paris.

Photo: Bridgeman Art Library.

77. Европа

1220

ПРИЛОЖЬНИЬШ

Германия по време на Родословието на социализма 1314

Трщесештшяша вшта, 16118-48 1286 Македония: Разделението от 1913 1315

Ф)ршсжо^фю««ката гранищ в Епзас Велика Албания 1316

и Лотарингия 1287 Еврейският предел в Руската империя,

Европейски войни, 1648-1788 1288 до 1917 1317

“Неточният въпрос’: Отоманският ‘Големият Триъгълник*: Европейски

упадък, 1683-1020 1290 силови центрове, 1914-91 1318

Образуване на Обединеното Итало-славянските граници, 1939-92 1319

кралство, 1707-1922 1291 Разширение на съветската територия

Хронология на френската в Европа, 1917-45 1320

революц ионна ера, 1789-1815 1292 Република Украйна, 1918-91 1321

Френският революционен календар, Полша, 1921-45 1322

години (-VIII (1792-1800) 1294 Чехословакия, 1918-92 1323

Крим, с руската колонизация на Унгария, 1918-45 1324

Черноморското крайбрежие 1296 Нарастването на Сърбия (1817-1913)

Френската империя, 1812 1297 и на Югославия (1918-45) 1325

Гриленщайн: жизненият цикъл на Диктатурите в Европа между двете

ед но австрийско селско световни войни, 1917-39 1326

домакинство, 1810-42 1298 Двойствената система на

Модернизация: Компонентни процеси 1299 комунистическите “партии-държави” 1327

Европейска демография, 1800-1814 1300 Договори за ненападение и/или

Индекси на либерализация, 1791-1948 1301 неутралитет между двете световни

Индекси на индустриализация 1302 войни,1925-39 1328

Кавказ: Етнография и руска експанзия 1304 Възходът на нацистката мощ, 1933-43 1329

Германия: Конфедерацията и Испанската гражданска война, 1936-39 1330

Империята, 1815-1918 1305 Интернационалните бригади в Испания,

Кралица Виктория (1819-1901) и 1936-9 1331

нейните роднини 1306 Waffen-SS дивизии, 1933-45 1332

Разширение на Гърция, 1821-1945 1308 Пресметнати европейски жертви,

Пролетта на нациите: Революциите 1914-45 1334

от 1846-9 1309 Архипелагът ГУЛАГ 1336

Обединението на Италия 1310 Балтийските страни, 1993 1337

Слезвиг (Шлезвиг) и Холщайн 1311 Европа, 1992: Подбрана статистика 1338

Нарастването на Румъния, 1861-1945 1312 Парламентарни събрания 1340

Дуалистичната монархия: Европа 1995: Пет международни

националностите в Австро-Унгария, организации 1341

1867-1918 1313