Выбрать главу

Нави – русалки.

Нард – рослина з родини валеріанових з дуже пахучим коренем; пахуча речовина, виготовлена з цієї рослини. Нетопир – кажан.

Никати – дивитися, поглядати.

Нобіле – знатний вельможа.

Обавник – віщун-ворожбит.

Облечений – одягнений.

Олімп – у грецькій міфології – священна гора в Фессалії, яку вважали місцем перебування Зевса та інших богів.

Офіра – жертва.

Палета – інструмент для нанесення фарби на іконну дошку.

Пан – у давніх греків – бог лісів і черед, винахідник сопілки, істота з козлячими ногами й рогами; ночами він лякав людей; звідси «панічний страх». У римській міфології – Фавн.

Парки – у греко-римській міфології – три сестри-богині людської долі; одна з них ножицями перерізувала нитку життя.

Патрицій – у Давньому Римі – родовий аристократ.

Перун – у східнослов’янській міфології – головний бог, бог дощу, грому й блискавки.

Петрики – птахи.

Півтуциту – півдюжини, шість.

Пітія (Піфія) – віщунка і жриця Аполлона в Дельфах.

Платон (428/27 – 348/47 до н. е.) – давньогрецький філософ.

Погар – келих.

Позирати – дивитися.

Полігімнія – одна з дев’яти муз, винахідниця ліри, покровителька ліричної поезії і красномовства у грецькій міфології.

Понт Евксін – Чорне море.

Піп Іван – назва гірської вершини на Закарпатті. Посейдон – у міфології давніх римлян – бог моря і мореплавства.

Профетос – жрець.

Психопомпос – дослівно: провідник душ; так називали Гермеса, обов’язком якого було відводити душі померлих до Елізіуму – раю або Тартару – пекла.

Пущик – сич.

Равл – слимак, равлик.

Ракоці Ференц ІІ (1676-1735) – трансільванський князь, керівник антигабсбурзької визвольної війни угорського народу. Війна почалася на території нинішнього Закарпаття.

Раменатий – плечистий.

Расени – самоназва етрусків, що населяли у першому тисячолітті до н. е. північно-західну частину Апеннінського півострова (Етрурію).

Рева – лоза.

Рогволод (Василько) Рогволодович (ІX ст.) – полоцький князь.

Рогніда Рогволодівна (пом. 1000 р.) – полоцька княжна, друга дружина київського князя Володимира Святославича.

Руми – руїни.

«Руська правда» – зведення норм давньоруського права XІ – XІІ ст.

Сен-Жермен Карл – відомий французький алхімік і авантюрист (XVІІІ ст.), життя і пригоди якого сповнені різних таємниць.

Сиринкс – старогрецька пастуша сопілка; кілька сопілок різної довжини, зібраних в один музичний інструмент, свиріль.

Скити – скіфи – племена, що жили в VІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е. на півдні нинішньої України.

Софо кл (бл. 496-406 до н. е.) – давньогрецький драматург.

Споювати – з’єднувати.

Стилос – паличка, якою писали в давнину.

Таберна (таверна) – корчма.

Тавити – плавити.

Таврида – давня назва Кримського півострова.

Танатос – у грецькій міфології – бог смерті; його зображали, як і Ероса, крилатим і заквітчаним вінком з квітів маку.

Тарча – щит.

Тебаїда (Фебаїда) – Еллада, Греція; сестра Аполлона.

Тектина – рідина.

Тигла – вогненна піч.

Тиркиз – обрій.

Титани (Гіганти) – у старогрецькій міфології – велетні, що хотіли скинути всіх богів; їх переміг Зевс і поскидав у Тартар – пекло.

Трирема – стародавня галера з трьома рядами весел по обидва боки.

Троль – карлик.

Туніка – у давніх римлян – спідній одяг під тогою.

Убрус – скатерть.

Уеди – сухі долини в пустелях.

Уроєний – уявний, надуманий.

Фавн – божество римської міфології, покровитель лісів, отар і пастухів. У грецькій міфології – Пан.

Фаетон – у давньогрецькій міфології – син Геліоса й океаніди Клімени. Не міг впоратися з сонячною колісницею, і Зевс убив його ударом блискавки.

Фойбос (Фобос) – дослівно «блискучий», друге ім’я Аполлона, бога світла, сонця, поезії й музики.

Хова – нянька.

Хоре – бог сонця у міфології давніх слов’ян.

Хронос – у старогрецькій міфології– батько Зевса, уособлення часу.

Чечуга – стерлядь.

Чувати – перебувати, знаходитись.

Чуть – відчуття.

Юга – імла.

Юлавий – повільний, нікчемний.

Яс – давньоруське язичницьке божество.

Ятлик – дятел.

Non nobіs, Domіne, non nobіs, sed nomіnі tuo da glorіam. – Не мені, Господи, не мені, а во славу імені твого.