Выбрать главу

Kā skatīsimies uz Lietuvas pusi? Vai taisnība dzejniekam Ola­fam Gūtmanim, kas dzejolī "Ekskursija pa Lietuvu" krājumā "Pēdu puķes" (Rīga, 1987) raksta:

Sī līdzība ir tikai malds un vēlēšanās Ko savu saskatīt, kur viss ir citu Līdz smilgai pļavā, bezdelīgai gaisā Un krāsām, atspoguļotām dvēselē…

Stāstījumu gribu beigt ar Raiņa domu - nav vienaldzīgi mums, latviešiem, zināt tuvi lietuviešu dvēsli; liktens liks dvēs- lēm saplūst. Labi, ka tas notiktu miera un laimes laikā…