Neiepazītā Latvija

Neiepazītā Latvija
Культурология
Автор: Rusmanis Sigurds
Язык: русский
Год: 2006
Добавил: Admin 24 Окт 12
Проверила: Sveta 24 Окт 12
Формат:  FB2 (2588 Kb)  RTF (2870 Kb)  TXT (2543 Kb)  HTML (2565 Kb)  EPUB (2669 Kb)  MOBI (5859 Kb)

  • Currently 0/5

Рейтинг: 0/5 (Всего голосов: 0)

Аннотация

Sigurds Rusmanis
Neiepazītā Latvija

Grāmata "Neiepazītā Latvija" tapusi gan autora izpētes braucienu rezultātā, gan arī apkopojot savākto kultūrvēsturisko ma­teriālu. Tā nozīmīga ar to, ka pievērš uzmanību parasti nepamanītiem faktiem, tautas celtniecības un citiem objektiem Grāmata dod lasītājam vērtējuma pieredzi un iespēju saskatīt ko ievērības cienīgu arī ikdienā tuvumā esošajā un pierastajā un tāpēc pienācīgi nenovērtētajā, šāda izpratne veicinātu Latvijas kultūrvides saglabāšanu un sakopšanu
Sigurds Rusmanis
Grāmata sarakstīta un izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu
Grāmata izmantoti fotoattēli no autora personīga arhīva, Jānis Zīvarts (Iecava), Dāvids Spunde (Strenču kapliča)
Redaktors: ļŪId is Placensļ Datormaketētāja: Ilze Stikāne Vāka mākslinieks: Gateens
© Sigurds Rjusmanis, 2006 © SIA "Apgāds Mantojums", 2006
Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

Похожие книги

Комментарии к книге "Neiepazītā Latvija"

Комментарий не найдено. Будьте первыми!
Чтобы оставить комментарий или поставить оценку книге Вам нужно зайти на сайт или зарегистрироваться