Выбрать главу

Джеймс Хадли Чейс

Положи я сред лилиите

ГЛАВА ПЪРВА

I

Беше една от онези горещи, безветрени юлски утрини — приятни, ако си по бански на плажа с любимата си блондинка, но трудно поносими, ако си затворен в офис, какъвто бе случаят с мен.

Звукът на сутрешното движение по булевард „Оркид“, бръмченето на самолетите, кръжащи над брега, и отдалеченият шум на вълните нахлуваха на талази през отворените прозорци. Климатичната инсталация, скрита някъде в недрата на Оркид Билдингс, се справяше успешно с покачващата се температура. Слънчевата светлина, гореща и златиста, образуваше фигури по килимчето в офиса, което Пола беше купила, за да впечатли клиентите, и което все ми се струваше прекалено скъпо, за да си позволя да стъпя върху него.

Седях зад бюрото, по чиято хоризонтална повърхност бях разхвърлял няколко стари писма, които би трябвало да убедят Пола, ако внезапно влезеше, че работя. Чаша уиски със сода, достатъчно силно, за да пропука и бетон, се бе сгушила зад две внушителни юридически книги и ми иззвъняваше с ледчетата си всеки път, когато се пресегнех да я взема.

Изминали бяха точно три години и половина, откакто бях основал „Юнивърсъл Сървисиз“ — организация, която се нагърбваше с всякаква работа — от обучаване на пуделче до премахването на изнудвача, който смуче парите на клиента ни. Тя очевидно обслужваше главно милионери, щом като доходите ни нарастваха, което пък означаваше, че в Оркид Сити милионерите бяха почти толкова многобройни, колкото песъчинките на плажа. През тези три години и половина ние се забавлявахме, впускахме се в различни игри, заемахме се с какви ли не случаи, дори убийство се бе явило по пътя ни досега и направихме малко пари.

През последните няколко дни бизнесът ни беше спокоен като стара мома, която яде симид по време на някаква лекция. Рутинни случаи естествено имаше, но с тях се занимаваше Пола Бенсинджър. Само когато нещо необикновено подадеше глава, започвахме да действаме аз и моят помощник Джек Кермън. Но нищо необикновено не бе подало глава, така че ние просто си седяхме, чакахме, изпразвахме бутилка уиски и се нравехме пред Пола на заети.

Джек Кермън, висок, слаб и елегантен, с широк побелял кичур в иначе черната му гъста коса и с мустаци а ла Кларк Гейбъл, се беше изтегнал в предназначеното за клиенти кресло, разтриваше челото си с ледената чаша уиски със сода и почиваше. Безупречен в маслиненозеления си летен костюм, с вратовръзка на жълти и червени райета и с тесни стъпала, обути в бели обувки от шевро с тъмнозелени езици, той приличаше досущ на излезнал от страниците на „Искуайър“1.

След надвисналата над нас продължителна тишина той каза:

— Каква мадама! Махни й ръцете и тя би сразила Венера. — Той се размърда и зае по-удобно положение, после въздъхна: — Бих искал някой да й е махнал ръцете. Човече! Толкова недостъпна! А аз бях достатъчно глупав да си помисля, че е лесна плячка.

— Не ми разказвай — примолих се, посягайки към чашата си. — Това начало обещава познат край. Последното нещо, което ми се слуша в сутрин като тази, е откъс от любовния ти живот. Предпочитам да прочета Крафт-Ебинг2.

— Тоя стар козел с нищо няма да ти помогне — отвърна Кермън презрително. — Писал си е всичките историйки на латински.

— Би се учудил колко много хора са научили латински само за да разберат какво е казал. На това му викам да улучиш с един куршум два заека.

— Така че ни връща право към моята блондинка — каза Кермън, като изтегна напред дългите си крака. — Налетях на нея снощи в магазина на Барни.

— Не се интересувам от блондинки — отговорих твърдо. — И вместо да седиш тук и да приказваш за жени, би трябвало да си навън и да се опитваш да намериш някой клиент. Понякога се чудя за какво ли, по дяволите, ти плащам.

Кермън се замисли по въпроса. Лицето му придоби изненадано изражение.

— Наистина ли искаш да се заемем с нещо? — попита той накрая. — Мислех, че идеята е да оставим Пола да върши цялата работа, а ние да си живеем на неин гръб.

— Такова е общото положение, но няма да е лошо от време на време и ти да правиш нещо, за да заслужиш, че те държа тук.

Кермън изглеждаше успокоен.

— Да. От време на време. За момент си помислих, че имаш предвид точно сега. — Той отпи от уискито си и затвори очи. — Та за тази блондинка, дето се опитвам да ти кажа. Най-страхотното парче, което съм виждал. Когато се опитах да й уредя среща, тя ми рече, че не тичала подир мъже. Знаеш ли к’во й отвърнах?

— Какво й отвърна? — попитах, защото така или иначе щеше да ми каже, а ако не му слушах лъжите, кой щеше да слуша моите?

вернуться

1

„Искуайър“ — мъжко модно списание.

вернуться

2

Крафт-Ебинг — немски психолог и психиатър (1840–1903). Работил в областта на криминалната психология и психопатологията. Известна е монографията му „Сексуална психопатия“.