Выбрать главу

<<<         Bo Yin Ra

ПЪТЯТ КЪМ БОГА

(Josef Anton Schneiderfranken)

Der Weg zu Gott

Bö Yin Ra е духовното име на писателя и художника Йозеф Антон Шнайдерфранкен. Роден през 1876 г. в Ашафенбург, недалеч от Франкфурт на Майн - Германия От 1925 г. той живее в Масаньо до Лугано - Швейцария, където умира през 1943 г.

Съдържание:

6.1      Илюзия и вяра      // 7

6.2      Сигурно познание        // 25

6.3      Сънят на душите  // 39

6.4      Истина и Действителност   // 52

6.5      Да и не   // 67

6.6      Голямата борба     // 81

6.7      Съвършенство       // 93

„Виждам те все да бързаш, приятелю!

Към каква цел вървиш по своя път?!и

На мнозина зададох този въпрос и в отговор ми бяха посочени най-различни цели.

Премалцина, уви, разбираха, че са се устремили към всички тези цели само защото са загубили пътя, извеждащ към висшата цел, която някога са се надявали да достигнат.

 6.1       <<<         ИЛЮЗИЯ И ВЯРА

Не искам да повдигам въпроса дали за човека на тази земя е „необходимо“ да вярва в “Бога”...

Всички, които са живели чрез тази вяра, винаги и навсякъде са потвърждавали това! Така и въпросът, и всеки негов отговор отдавна са се лишили от всякакъв смисъл...

Въпросът, който искам да поставя, е следният: как изобщо е възможно един земен човек да твърди, че вярва в БОГА!?!

В немалко от „свещените“ книги на древните народи можеш да прочетеш как еди-кога си и еди-къде си „Бог“ се “явил” на вярващия.

Когато един такъв щастливец твърди, че вярва в този Бог, той може би има известно право пред себе си да вярва в това.

Каквото и да му се е „явило“, - той е взел това явление за “Бог“, и когато казва, че „вярва“, това всъщност означава само, че вярва в едно явление и не си дава сметка за илюзията, която го кара да си въобразява, че е видял самия “Бог”.---

Но как дръзваш ти, с когото нищо подобно не се е случвало, да твърдиш, че вярваш в Бога! -

Този „Бог“ е само една измислица, създадена в мозъка ти по твой образ и подобие!

Ти си въздигнал самия себе си в един образ на съвършенство и този измислен образ смяташ сега за “Бог. --

Идолопоклонник си ти и слуга на своя самосъздаден идол!

Неспособен да надхвърлиш собствената си ограниченост, ти оставаш в плен на тесногръдите си илюзии!

Понеже ти самият трябва да придадеш форма на всичко, което искаш да видиш формирано, затова си въобразяваш, че някой би трябвало да е създал и този широк свят, опознаваем от теб чрез твоите сетива, и този въображаем създател, породен единствено от тесногръдите ти илюзии, наричаш сега свой ,”Бог; - а робуването на измамните си заблуди наричаш своя „вяра“.

Виждаш как в този заобикалящ те външен свят много неща са наредени сякаш за да служат на определени цели, и доколкото и ти, като част от същия този свят, също се стремиш със съответни средства към своите цели, зад всички тези неща си склонен да съзираш някой подобен на теб, стремящ се да постигне по този начин собствените си цели. - -

Не те смущава ни най-малко, че много повече неща на този свят далеч не съответствуват на такава целенасоченост и че целеустременият „Творец“ би бил най-големият бездарник - по-безпомощен и от предполагаемото  си „творение“, ако за него се съдеше, както погрешно си въобразяваш, по един сътворен свят, чрез който едни цели се постигат, а други си остават непостижими.

Не те смущава също, че твърде често онова, което ти се е струвало като желана „цел“, се постига само за да бъде по-късно унищожено от друго, което ти е изглеждало също така подчинено на една висша промисъл. —