Читать онлайн "Евангелието на Луцифер" автора Егеланд Том - RuLit - Страница 121

 
...
 
     Выбрать главу
Загрузка...

— Че за какво им е трябвало да пишат върху метал?

— Защото текстът е бил създаден, за да просъществува. Дълго. Папирусът и пергаментът могат да издържат стотици, може би хиляди години. Написаното върху метал обаче е предназначено за вечността.

— За вечността, ти… Какво е пишело в него?

— Тъй като металът е бил навит и корозирал, наложило се е да го разрежат, за да могат изобщо да го тълкуват. За разлика от много от останалите свитъци, текстът върху Медния свитък не е библейски, нито дори религиозен. Съдържа дълга редица описания къде могат да бъдат открити огромни съкровища. Двайсет и шест тона злато. Шейсет и пет тона сребро. Редки, скрити ръкописи. Скъпоценностите са описани в детайли. Чуй само… — Той се покашля и изрецитира по памет: „В руините на Хореба, в долината Ахор, под стълбите, които водят на изток, около четиридесет фута: има сребърен сандък, тежък седемнайсет таланта“68. Следват три гръцки букви, КЕН, все още загадъчни за учените. Текстът продължава така: „В гробницата в третата каменна секция има сто златни кюлчета. Деветстотин таланта са скрити в слоевете при горния отвор, в основата на големия водоем на двора след коридора от колони“69.

— Открили ли са някое от тези съкровища?

— Някои смятат, че всички са измислени — че Медния свитък не е нищо повече от разбойническа история. Изследователите още не са постигнали съгласие по въпроса дали това е карта за съкровища или врели-некипели. Но защо, по дяволите, им е трябвало на древните шегаджии да пилеят толкова време, сили и ресурси за безсмислици и нелепости? Най-напред е трябвало да подготвят метала, да го валцоват на тънки листи, след което да издялат текст от 1500 думи милиметър по милиметър. Само за да подразнят бъдещите археолози?

— Бих им доставил това удоволствие.

— Една подробност в Медния свитък обърква специалистите, най-вече лингвистите и палеографите. Безобразният език и ортографията. Езиковедите са изброили над трийсет правописни грешки. Защо? Писарите по онова време са били най-грамотните в обществото. Някои смятат, че текстът е бил преписан от чужденец, който не е владеел езика. Или пък е станало в бързината, точно преди да избухне юдейско-римската война от 66 г. от н.е. Впоследствие се е спекулирало да не би Медния свитък всъщност да сочи пътя към уникалните религиозни съкровища от Първия и Втория храм в Йерусалим. И в такъв случай не говорим за злато и сребро, скъпоценни камъни и единствени по рода си ръкописи, а за предмети като Кивота и плочките с Десетте Божи заповеди. Това, което никой не е проумял, е какво всъщност е представлявал Медния свитък. Нито историците. Нито археолозите. Нито теолозите. Нито палеографите. Затова пък моите предшественици в Проекта Луцифер са успели.

— Какво е той… всъщност?

— Натъкнали са се на нещо съвсем различно, скрито в описанията на всичките съкровища. Шифър. Код.

2.

— Медният свитък 3Q15 е бил намерен през 1952 г. — обясни КК, — но първите официални преводи се появяват едва през 60-те. Факт е, че нашите хора — американски и израелски археолози, езиковеди, палеографи и други експерти — изготвят временен превод още същата година. Важното в случая е, че са успели да дешифрират кода.

— И какво е посланието?

— Медния свитък изрежда шейсет и три подземни скривалища из територията, която днес наричаме Израел, където били скрити тонове златни и сребърни съкровища. Тайният код обаче издавал нещо съвсем различно, а именно къде може да се намери бронзов свитък. Есеите са направили Медния свитък, за да прикрият кодираните сведения за местонахождението на Бронзовия свитък.

— Който вие сте издирили?

— Да.

— И какво е съдържал той?

КК забави ход:

— Съдържаше само едно указание. За друга пещера. Зад фалшива стена в пещера в Кумран есеите скрили Сребърния свитък. И не само това: Сребърния свитък е съдържал знака трикветра и изображение на пауна Мелек Таус. Сега разбираш ли как откриваме взаимовръзки, когато другите виждат просто тотален хаос?

3.

— Бьорн, знаеш ли, че Бронзовия и Сребърния свитък никога не са били споменавани публично. За съществуването им знаят по-малко от сто души. Сега ти си един от тях.

Всичките тези ръкописи и метални свитъци започваха да ме объркват.

— Какъв вид информация се е съдържала в Сребърния свитък? — попитах. — Нов код? Нови указания?

вернуться

68

Мярката талант може да варира между 20 и 60 кг, в зависимост от това, което се тегли. — Б.а.

вернуться

69

Норвежкият текст е превод от английската версия на староеврейския оригинал. — Б.пр.

     

 

2011 - 2018